Skoči do osrednje vsebine

Protiminsko delovanje v Bosni in Hercegovini v letih 2021 in 2022

Cilj projekta je pomoč Bosni in Hercegovini (BiH) pri protiminskem delovanju. Ciljna skupina so prebivalci, ki živijo na ogroženih področjih, onesnaženih z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), žrtve min in rehabilitiranci, kot tudi subjekti na državnem nivoju v BiH. Približno 845.000 prebivalcev še vedno živi na minsko/NUS sumljivih področjih, približno 132.000 ljudi neposredno ogrožajo pa minska polja.
BiH se več kot dvajset let po prenehanju oboroženih spopadov še vedno sooča s problemom min in NUS, kar ostaja ena glavnih ovir za razvoj in napredek države. Delovanje pisarne ITF v BiH zagotavlja učinkovito in nemoteno izvajanje programa protiminskega delovanja v skladu z nacionalno strategijo BiH (2018–2025). V okviru projekta bo pregledanega in očiščenega okoli 10 km2 minsko/NUS onesnaženega/sumljivega ozemlja in izvedenih približno 6 projektov ostalih komponent protiminskega delovanja (pomoč žrtvam min, rehabilitacija, ozaveščanje o nevarnosti min/NUS, podpora strukturam, oprema, usposabljanja, ipd).