Skoči do osrednje vsebine

Pomoč pri poglavju 24 - finančne preiskave

Cilj projekta je nadaljnja krepitev zmogljivosti Severne Makedonije na področju finančnih preiskav za uspešen boj proti organiziranim oblikam kriminala in korupciji ter učinkovito izvajanje EU acquis-ja na tem področju. Makedonskim institucijam, pristojnim za finančne preiskave, bo zagotovljeno dvomesečno strokovno svetovanje s področja uporabe metod cenitve in izračuna obsega premoženja, ki nima podlage v legalnih virih prihodka, kar bo okrepilo vidik usposobljenosti izračunavanja in vključevanja podatkov o premoženju v finančne izračune ter okrepilo zavest o pomembnosti sodelovanja institucij znotraj države. Makedonskim institucijam bo nudena pomoč pri operacionalizaciji skupnih smernic za finančne preiskave. Organizirana bo delavnica v Severni Makedoniji, študijski obisk v Sloveniji in strokovno individualno svetovanje. V okviru teh aktivnosti bodo seznanjeni z neposrednim prikazom evidenc, ki jih imajo slovenski organi, ki se neposredno ukvarjajo z izvajanjem finančnih preiskav in z različnimi načini izmenjave podatkov glede finančnih preiskav. Vse aktivnosti bodo usmerjene in bodo imele vpliv na povečevanje ozaveščenosti o pomenu angažiranja v smeri odvzema premoženja nezakonitega izvora in nadaljnji krepitev medsektorskega in mednarodnega sodelovanja na področju finančnih preiskav za uspešen boj proti organiziranem kriminalu in korupciji.