Skoči do osrednje vsebine

Pomoč pri pogajanjih z EU - Poglavje 27

Dvostranska tehnična pomoč Slovenije Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU za poglavje 27 - Krepitev zmogljivosti za uvajanje direktive INSPIRE v pravni red Črne gore, je naslovila področje svetovanja o potrebnih revizijah črnogorskih izvedbenih pravil za direktivo INSPIRE, da bi razvili pravni okvir za izvajanje infrastrukture prostorskih podatkov. V aktivnosti so bile predstavljene obveznosti in način prevzema direktive INSPIRE v pravni red držav članic.