Skoči do osrednje vsebine

Pomoč pri pogajanjih z EU - Poglavje 11

Projekt dvostranske tehnične pomoči v okviru pristopanja k EU za poglavje 11 - kmetijstvo in razvoj podeželja se je osredotočil na krepitev makedonske administracije za animacije Lokalno Akcijskih Skupin in vzpostavitev strukture mreženja za razvoj podeželja v sklopu predpristopne pomoči za razvoj podeželja - IPARD II. Projekt je pripomogel h krepitvi dobrega administrativnega upravljanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Severne Makedonije s poudarkom na svetovanju makedonski administraciji pri animacijskih dogodkih za 12 delujočih in imenovanih Lokalnih Akcijskih Skupin (LAS) za nemoteno izvajanje LEADER pristopa.