Skoči do osrednje vsebine

Podpora razvoju avio-helikopterske enote MNZ Črne gore

Policijski helikopter v zraku.

Razvoj zmogljivosti avio-helikopterske enote ČG. | Avtor: CEP - Center za evropsko prihodnost

Projekt je prispeval k razvoju zmogljivosti in vloge avio-helikopterske enote Črne gore za izvajanje javnih storitev, ki so za prebivalce Črne gore življenjskega pomena. Na nekaterih področjih javnih storitev (helikopterska nujna medicinska pomoč in helikopterske policijske operacije) v Črni gori, ki so pomembne za varnost prebivalcev, še ni vzpostavljen sistem, ki bi se odzival na potrebe prebivalcev in obiskovalcev Črne gore v skladu s standardi držav EU.

V okviru projekta je bilo izvedeno naslednje:
- Uspešno organiziran delovni obisk medresorske delovne skupine, ki se je spoznala z delovanjem in izkušnjami slovenskega sistema izvajanja javnih storitev, kjer sodeluje helikopterska enota Policije. Vsi črnogorski predstavniki različnih resorjev so ugotovili, da jim slovenske izkušnje lahko bistveno pomagajo pri vzpostavitvi helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterskih operacij za potrebe policije v Črni gori. Na podlagi uspešnega delovnega obiska je minister za notranje zadeve Črne gore tudi formalno izdal akt o začetku priprave gradiva in predloga za Vlado glede vzpostavitve sistema po vzoru Slovenije.
- Izvedene so bile tri delavnice, s pomočjo katerih je delovna skupina vzpostavila medresorski dialog in sodelovanje za vzpostavljanje sistema javnih storitev, kjer je potrebno sodelovanje Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore (helikopterske nujne medicinske pomoči, helikopterskih policijskih operacij).
- Izdelan je bil poglobljen program dolgoročnega razvoja javnih storitev, kjer so nujne helikopterske operacije Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore, ki ga lahko predstavijo odločevalcem oziroma vladi.