Skoči do osrednje vsebine

Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu

Nasmejane punce za šolsko mizo.

Delavnice za otroke na podlagi gradiva Naše pravice | Avtor Zavod Krog

Projekt, ki poteka na podlagi gradiva Naše pravice v Egiptu (Kairo, Aleksandrija, Tanta) je bil namenjen krepitvi spoštovanja pravic otrok. V projekt je bilo vključenih 1633 otrok, ki so preko delavnic spoznavali svoje pravice in dolžnosti ter veščine za obrambo in promocijo le-teh pravic in aktivno participacijo pri načrtovanju, izvajanju in oceni aktivnosti, ki so zanje pomembne. Načrtovano število delavnic (14) je zaključilo 1056 otrok, ostalih 577 otrok pa je zaključilo10 delavnic ali manj, saj so bile prekinjene zaradi pandemije COVID-19. Poleg tega je bilo za poučevanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah usposobljenih 59 novih trenerjev; 151 šolskih, mladinskih/socialnih delavcev, skrbnikov, staršev pa je bilo vključenih v ozaveščevalne aktivnosti, ki prav tako prispevajo k spoštovanju pravic otrok. Del sredstev je bil namenjen tudi za soočanje s pandemijo COVID-19.