Skoči do osrednje vsebine

Naslavljanje humanitarnih potreb notranje razseljenih oseb in skupnosti, ki jih ogrožajo eksplozivna sredstva v SV Siriji

Glavni cilj projekta je bil omogočiti ogroženim notranje razseljenim družinam, da dostojanstveno in varno preživijo zimo, ter dvigniti zavest o nevarnostih eksplozivnih sredstev v skupnostih, ki živijo na nevarnih območjih. Projekt se smiselno dopolnjuje s projektom, ki ga je podprla Avstrijska razvojna Agencija (ADA) in ima več faz.
Predfaza: V predfazi je ITF izvedel oceno stanja na terenu in pridobil vse potrebne podatke glede operativnih izzivov, pravnih zahtev, logističnih pogojev, varnostnega stanja ipd. ter vzpostavil stik z relevantnimi institucijami znotraj Sirije. V okviru predfaze je ITF s partnerji izvedel tudi projekt razdeljevanja pomoči notranje razseljenim osebam, ki živijo na območjih, onesnaženih z eksplozivnimi sredstvi na SV Sirije. S tem je lokalnemu prebivalstvu in oblastem pokazal pripravljenost na sodelovanje. Predfaza je služila kot ključna podlaga za kasnejšo implementacijo I. in II. faze projekta.
V okviru I. faze se v letu 2020 nadaljujejo aktivnosti operativnega dela projekta čiščenja min in ozaveščanja o nevarnostih min. Aktivnosti v okviru te faze projekta so finančno podprte s strani Avstrije in Knights of Columbus.
V II. fazi bo sledilo simultano izvajanje oživitve kmetijskih površin, ki so bile očiščene v I. fazi projekta, ter nadaljevanje čiščenja na novih lokacijah na SV Sirije. Predvideno je tudi nadaljevanje programa ozaveščanja o nevarnosti eksplozivnih sredstev. S tem bo pričujoči projekt prispeval z varnejšemu obnašanju ogroženega prebivalstva v Siriji ter h končnemu zmanjšanju števila žrtev, ki jih povzročajo eksplozivna sredstva.