Skoči do osrednje vsebine

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

Več kot 20 ljudi sedi za mizo in gleda predtavitev.

Usposabljanje za uporabo nove tehnologije pri upravljanju patrulj v Srbiji. | Avtor: CEP - Center za evropsko prihodnost

Srbija želi v okviru reform v procesu približevanja EU izboljšati zmogljivosti upravljanja policijskih patrulj. To hkrati prispeva k boljšemu odzivu na potrebe ljudi, učinkovitejši koordinaciji dela policistov na terenu, posebej pri odzivu na migracije ter večji varnosti pri opravljanju policijskih nalog. Na podlagi projekta šest policijskih postaj že več mesecev uspešno uporablja opremo in znanje pa področju upravljanja patrulj.

V okviru projekta je bilo izvedeno naslednje:

- Izvedena je bila terenska analiza izvajanja patruljiranja in upravljanja patrulj v Srbiji, katere ugotovitve so bile uporabljene za razvoj IKT opreme za upravljanje patrulj in nadaljnjih aktivnostih krepitve zmogljivosti njihovega upravljanja.
- Organiziran je bil vsebinsko inovativen študijski obisk visokih srbskih predstavnikov, ki so v okviru obiska v Sloveniji z opazovanjem dela patrulj spoznavali organizacijo in pristope, ki so v uporabi v EU pri delu in upravljanju patrulj ter skozi primere spoznali, kako se pri tem uporablja informacijsko-telekomunikacijska oprema.
- Razvita je bila inovativna pilotna tehnologija (IKT oprema) za upravljanje patrulj. V sistem upravljanja patrulj je bilo vključenih šest pilotnih policijskih postaj različnih policijskih pristojnosti (mejna, splošna, prometna) v dveh policijskih upravah, ki sta bili usposobljeni za uporabo nove tehnologije pri patruljiranju in upravljanju patrulj v Srbiji.