Skoči do osrednje vsebine

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

Cilj projekta je razvoj zmogljivosti na področju upravljanja patrulj in s tem boljše odzivanje policijskih patrulj na potrebe ljudi, reševanje življenj, preprečevanje in odkrivanje kriminala ter druge varnostne dogodke. To bo doseženo z nadaljnjo krepitvijo usposobljenosti policijskih uprav Srbije za sistem upravljanja patrulj in s povečevanjem zanesljivosti delovanja IKT sistema upravljanja patrulj, v skladu s standardi, ki veljajo v EU in ki omogočajo upravljanje patrulj splošne, mejne in prometne policije.

Program usposabljanja bo pomagal splošni, mejni in prometni policiji Srbije, da povečajo znanje upravljanja patrulj, upravljanja sprememb v zvezi z upravljanjem patrulj in povečajo vključenost organizacijskih enot in ustrezno uporabo IKT sistema za upravljanje patrulj. V ta namen bo izvedenih šest dvodnevnih delavnic, sedem terenskih obiskov in svetovanje po telefonu. Iz vrst predstavnikov srbske policije, ki so sodelovali pri razvoju sistema za upravljanje patrulj, je bila oblikovana in usposobljena skupina sedmih inštruktorjev in hkrati »ambasadorjev« razvoja zmogljivosti na področju upravljanja patrulj, ki bodo skupaj s slovenskimi strokovnjaki skrbeli za prenos znanja in pravilno implementacijo sistema.