Skoči do osrednje vsebine

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

S krepitvijo usposobljenosti policistov in policistk za sistem upravljanja patrulj in z zagotovitvijo IKT opreme je bila dosežena večja zmogljivost policijskih patrulj na področju upravljanja za potrebe ljudi, koordinacija dela policije na terenu in zaščita policistov pri opravljanju policijskih nalog. V okviru 6 delavnic se je v sistem upravljanja patrulj vključilo 12 policijskih uprav. Narejena je bila razširjena IKT rešitev sistema upravljanja patrulj, ki se bo lahko uporabljala na nivoju celotne države.

Poenoten je bil priročnik za upravljanje patrulj. Na policijskih postajah je bilo izvedeno programiranje radijskih postaj. Šest inštruktorjev MUP Srbije je pridobilo znanja o sistemu upravljanja patrulj. Tako usposobljena skupina inštruktorjev in inštruktoric bo lahko zagotavljala trajen prenos znanja in krepila trajno uporabo opreme za upravljanje patrulj.