Skoči do osrednje vsebine

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

S krepitvijo usposobljenosti policistov za sistem upravljanja patrulj in z zagotovitvijo IKT opreme bo dosežena večja zmogljivost policijskih patrulj na področju upravljanja za potrebe ljudi, koordinacija dela policije na terenu in zaščita policistov pri opravljanju policijskih nalog. Narejena bo razširjena IKT rešitve sistema upravljanja patrulj, ki se bo lahko uporabljala na nivoju celotne države. Organizacijskim enotam mejne, prometne in splošne policije na področju 8 policijskih uprav se bo omogočilo, da pridobijo znanje upravljanja patrulj in se vključijo v IKT sistem. V ta namen bodo izvedene štiri dvodnevne delavnice in trije terenski obiski. Iz vrst dosedanjih uporabnikov sistema upravljanja patrulj – predstavnikov Policijske uprave Sremska Mitrovica, Policijske uprave Vranje in Uprave mejne policije, bo oblikovana skupina devetih inštruktorjev, ki se bo usposabljala v Srbij in v Sloveniji. Tako usposobljena skupina inštruktorjev bo lahko zagotavljala trajen prenos znanja in krepila trajno uporabo opreme za upravljanje patrulj.