Skoči do osrednje vsebine

Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti

V Albaniji, kljub napredku v preteklih letih, ostaja neenakomerna porazdelitev ekonomske moči ter posledično slaba vključenost žensk na trg delovne sile in visoke plačne razlike, slaba vključenost žensk v procese odločanja, ter nasilje nad ženskami. Nekatere skupine žensk so posebej ranljive, med njimi tudi tiste v ruralnih predelih države, vključujoč občino Puka.

Projekt se osredotoča na odpravljanje neenakomerne porazdelitve moči med spoloma v Albaniji. Cilj projekta je povečati ekonomsko neodvisnost žensk v Puki in izboljšati položaj žensk v albanski družbi.

V občini Puka bo 20 brezposelnim ženskam na podeželju, z vključevanjem v kozjerejo zagotovljena samozadostnost, in sicer z zagotavljanjem pogojev za delovanje, z usposabljanji o reji, predelovanju in trženju proizvodov. 20 lokalnih vodij bo ozaveščeni o enakosti spolov, da bodo v svojem lokalnem okolju nadalje krepili mlade in se skupaj z njimi spopadali z neravnovesji moči med spoloma. Ženska mrežna organizacija GADC, partnerska organizacija izvajalca, bo skrbela za zagotavljanje lokalnih potreb. V okviru aktivnosti se bo okrepila tudi njena vloga in spodbujalo k strateškemu delovanju, mreženju in širjenju članstva.

Iskalnik