Skoči do osrednje vsebine

Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti

Štiri koze pred hlevom.

Vzreja koz za ekonomsko opolnomčenje žensk. | Avtor FER - Forum za enakopraven razvoj

V Albaniji ženske še vedno nimajo enakovrednega mesta v družbi. V okviru projekta je bila vzpostavljena ženska kooperativa vzreje koz in predelava mleka za komercialne namene, kar je prispevalo k povečanju ekonomske neodvisnosti 20 žensk. V Puki je bil zgrajen hlev s prostorom za zbiranje in predelavo mleka, ki je ustrezno opremljen, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj kozjereje in predelavo mleka ter hkrati tudi prodajo izdelkov. Kupljenih je bilo 41 koz, ob zaključku projekta je čreda narasla na 75 glav (op.: 100 glava čreda je dovolj za pokrivanje vseh stroškov).

Preko ozaveščanja o enakosti spolov in pravicah žensk se je izboljšal položaj žensk v širši družbi. Na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških so bile okrepljene zmogljivosti lokalne partnerske organizacije, usposobljena lokalna skupina 21 žensk ter lokalni voditelji, ki je pridobljeno znanje prenesli na 153 mladih.

| Avtor FER - Forum za enakopraven razvoj