Skoči do osrednje vsebine

Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči

Slovenska Karitas je bila na javnem razpisu izbrana za strateškega partnerja na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP) za obdobje treh let s partnerjem SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Krize po svetu se množijo. Zmogljivosti slovenskih NVO so v luči standardov EU na področju MHP majhne, da bi lahko pridobivale več sredstev za ta namen. Cilj je okrepiti zmogljivosti vsaj 6 NVO, da bodo lahko izvajale več in bolj učinkovito MHP s pomočjo novih znanj, s povezovanjem z zasebnim sektorjem in mednarodnimi NVO ter zagovorništvom in sooblikovanjem političnih procesov na področju MHP, še posebej v času slovenskega predsedovanja EU.

Cilj bo dosežen z aktivnostmi mreženja z deležniki in deležnicami na področju MHP, z dogodki informiranja in povezovanja NVO z zasebnim sektorjem, tudi v primeru nesreč; z usposabljanji za NVO o standardih na področju MHP, pripravi odzivov in EU programih za financiranje MHP, z e-novicami, strokovnimi publikacijami in spletnimi dogodki; z info koordinacijsko točko na SLOGI za odziv na nesreče; s krepitvijo stališč slovenskih NVO glede MHP, tudi v mednarodnih pobudah in organizacijo srečanj z odločevalci v Sloveniji.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo poudarek na pripravi zagovorniških prispevkov na prioritetne teme MHP ob sodelovanju EU NVO in predstavitvi skupnih stališč na agendi, organizaciji zagovorniških dogodkov ter za ozaveščanje javnosti. Skupaj bo v projektu izvedenih 19 dogodkov, 11 usposabljanj, pripravljenih 7 stališč in 3 tematske publikacije.

Izvedene aktivnosti: identificiranih 14 NVO, ki že delujejo oziroma imajo potencial delovanja na področju MHP; identificiranih 118 podjetij, ki bodo vabljena na dogodke in prejemala informacije za zasebni sektor v sklopu projekta; ponovna vzpostavitev delovne skupine NVO za humanitarno pomoč v sklopu platforme Sloga; izdane redne novice za NVO na področju MHP; pripravljena 2 vsebinska prispevka s področja MHP; izvedeni 2 posvetovanji s političnimi odločevalci (1 z MZZ, 1 s COHAFA).