Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju Črne gore (TIAPS MNE 4)

Cilj projekta je bil omogočiti razvoj poklica javnega notranjega revizorja v Črni gori v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami, kar bo pripomoglo k izboljšanju upravljanja javnih financ ter krepitvi odgovornosti, transparentnosti in učinkovitosti javnega sektorja. Vzpostavitev poklica notranjega revizorja in razvoj zmogljivosti javnih notranjih revizorjev je prednostna naloga v okviru reform črnogorske javne uprave. Projekt je temeljil na rezultatih usposabljanj treh generacij, ki jih je CEF izvedel v Črni gori. Črnogorsko ministrstvo za finance je CEF zaprosilo za nadaljnjo podporo pri reformi črnogorskih javnih financ. V ta namen je CEF izvedel usposabljanje za pridobitev certifikatov za četrto generacijo in pomagal pri razvoju zmogljivosti Uprave za kadre Črne gore. Od 28 vpisanih študentov je program zaključilo 14 študentov. Najboljši črnogorski strokovnjaki za notranjo revizijo, ki so zaključili usposabljanje TIAPS 4, so sedaj vključeni v mrežo strokovnjakov za izmenjavo znanj na regionalni ravni. Ministrstvo za finance Črne gore je skupaj z Upravo za kadre Črne gore prevzelo samostojno izvajanje programa.