Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi

Roke in blago na mizi.

Delavnice šivanja | Avtor Mirovni inštitut

Projekt, ki je potekal v predmestju Kigalija in njegovi okolici, je preko izobraževanj in usposabljanj prispeval k pismenosti in ekonomski neodvisnosti ranljivih skupin žensk. 855 oseb (od tega velika večina žensk) je uspešno zaključilo tečaj opismenjevanja, šivanja ali frizerstva, vključno z izdelavo osebnega načrta za nadaljnje izobraževanja in delo/zaposlitev. Poleg tega se je 70 predstavnic in predstavnikov lokalnih ženskih organizacij in lokalnih oblasti usposobilo za zagovorniške aktivnosti, spodbujanje enakih možnosti, odpravo diskriminacije žensk in nasploh krepitve moči žensk v lokalih organizacijah in lokalnih okoljih. Usposabljanja so vključevala tudi teme, kot so prijava na razpise, iskanje financerjev, razvoj kreativnih idej ipd. V okviru reprogramiranja sredstev ob pandemiji COVID-19 je bil z aneksom del sredstev reprogramiran in s tem namenjen soočanju s posledicami COVID-19.