Skoči do osrednje vsebine

Projekt se je osredotočal na učitelje in učiteljice kot ključne akterje v izobraževalnem sistemu ter jih preko različnih aktivnosti spodbudil in usposobil za obravnavanje globalnih izzivov. Učitelji in učiteljice so se usposobili, kako vsebine povezane s cilji trajnostnega razvoja vključevati v njihovo delo. Razvit je bil celosten okvir globalnega učenja in praktična orodja za obravnavanje globalnih izzivov v razredu ter nudena podpora učiteljem in učencem pri pripravi kampanj in lokalnih akcij.

Konzorcijski projekt v katerem je sodelovalo več evropskih partnerjev, je bil financiran s strani Evropske komisije in sofinanciran s strani Republike Slovenije.