Skoči do osrednje vsebine

Krepitev mobilizacije domačih javnofinančnih prihodkov za trajnostni razvoj (MDJP)

Mehanizmi mobilizacije domačih sredstev za trajnostni razvoj krepijo samostojnost držav in zmanjšujejo njihove odvisnosti od mednarodnih (pogosto negotovih ali periodičnih) virov sredstev za razvoj. Koncept mobilizacije domačih javnofinančnih prihodkov (MDJP) v razvojnih politikah partnerskih držav še ni povsem zaživel. Zahteva veliko medresorskega usklajevanja in poznavanje pomena skladnosti politik za trajnostni razvoj.
Projekt bo skozi izobraževanja, izmenjavo izkušenj in povezovanje prispeval k izboljšanju razumevanja načinov za krepitev mobilizacije javnofinančnih prihodkov pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Predvidena je izvedba 3 izobraževalnih aktivnosti (2 delavnic in 1 konference) ter priprava in izid projektnega zbornika. Udeležilo se jih bo do 40 udeležencev iz partnerskih držav, ki bodo imeli krite stroške s strani slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve in 50 udeležencev iz drugih držav JV Evrope, ki bodo financirani s strani nizozemskega Ministrstva za finance. Projekt je namenjen javnim uslužbencem, ki so v svojih državah odgovorni za trajnostni razvoj, kot na primer snovalci davčnih, proračunskih, socialnih in okoljskih politik.
Projekt se bo osredotočal na splošne izzive v partnerskih državah, bolj podrobno pa bo naslovil pomembnost kvalitetnih podatkov in analiz ter potrebe po »zelenih« davčnih reformah in snovanju politik, ki bodo zahtevale intenzivno medresorsko usklajevanje.
Skozi projektne aktivnosti se bo oblikovala neformalna mreža strokovnjakov na področju MDJP, ki bo omogočala izmenjavo izkušenj med njimi. Del tega bo zbornik, ki bo na enem mestu ponujal povzetek razprav, študije primerov in vrednotenje trendov, o katerih bodo udeleženci razpravljali na delavnicah in konferenci. Hkrati bo zbornik trajen doprinos k snovanju načrtov za pospešitev MDJP v partnerskih državah.V okviru projekta bo potekalo tudi letno srečanje mreže learn4dev v Ljubljani.