Skoči do osrednje vsebine

Krepitev družbene odpornosti v boju proti tujim dezinformacijam v šestih državah Zahodnega Balkana

Cilj projekta je povezati predstavnike treh sektorjev: civilne družbe, medijev in vlad vseh šestih držav ZB (Albanija, BiH, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) ter jim nuditi strokovno in tehnično podporo za lažje oblikovanje nacionalnih strategij in za lažjo vzpostavitev nacionalnih sistemov v boju proti tujim dezinformacijam.

Projekt celostno naslavlja kompleksen problem dezinformacij, ki prihajajo iz zunanjega okolja z namenom spodkopavanja demokratičnih procesov v državah ZB ter polarizacije družbe z večanjem skepticizma do evroatlantske prihodnosti. Zato je nujno regionalno povezovanje ter notranje sodelovanje med predstavniki vlade, civilne družbe in medijev v vseh šestih državah ZB. Te namreč prepogosto delujejo ločeno ena od druge in so posledično manj uspešne, kljub temu da imajo isti cilj - zaščita demokratičnih institucij in zmanjšanje prostora za dezinformacije.

S tem projektom se bo krepila zmogljivost držav ZB. Oblikovale se bodo nacionalne strategije in vzpostavili nacionalni sistemi za odkrivanje in odzivanje na dezinformacije, ki prihajajo iz zunanjih okolij. Tri ključne aktivnosti projekta so: (i) organizacija dveh večjih dogodkov, usposabljanj, ki bodo združile približno 100 sodelujočih - predstavnike medijev, civilne družbe in vlad; (ii) organizacija šestih terenskih obiskov v vseh državah ZB (v vsaki državi en); (iii) priprava in izdaja publikacije na temo boja proti tujim dezinformacijam; (iv) organizacija razprave ob robu Blejskega strateškega foruma na temo dezinformacij. S spletno platformo se bo dodatno spodbujalo sodelovanje in seznanjalo vse člane z najnovejšimi trendi in drugimi novicami na področju dezinformacij. Eden izmed ciljev je tudi poglobitev odnosa z European Union's RAPID Alert System.