Skoči do osrednje vsebine

Čebelarke kot nosilke pozitivnih sprememb v Severni Makedoniji

V okviru projekta bodo izvedene izobraževalne vsebine, povezane s praktičnim udejstvovanjem na področju ekološkega čebelarjenja za 50 družin (predvsem žensk in mladih), vzpostavitev 25 na ekstremne razmere odpornih čebelnjakov ter usposabljanja 50 žensk za izdelavo in trženje čebeljih izdelkov. Vzpostavljen bo praktičen pilotni primer medonosnega parka, ki prispeva k vzpostavljanju zelene infrastrukture in kot izobraževalni pripomoček služi za širšo promocijo ohranjanja čebel, biodiverzitete ter pomembnosti medovitih rastlin. Skozi celotno izvajanje aktivnosti se bo 61.800 oseb splošne javnosti, 240 mladih ter 110 odločevalcev ozavestilo o pomembnosti ter doprinosu ekološkega čebelarstva za ekonomsko opolnomočenje žensk, varovanja okolja in doseganje Ciljev trajnostnega razvoja.

Izvajanje vsebin in doseganje projektnih rezultatov vodi do razvoja podeželja, lokalizacije pridelave hrane skozi samostojno izvajanje sonaravnega čebelarstva ter prispeva k zmanjšanju zapuščanja podeželskih vasi, saj ustvarja nove priložnosti za ženske in spodbuja mlade k novim oblikam zaposlitve. S tem je omogočeno manjšanje vrzeli med spoloma pri domačem delu ter finančnih zmožnostih ter možnost izpolnitve pričakovanj žensk in deklic.