Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) - zmanjševanje poplavne ogroženosti Železnikov 34,3 milijona 31.12.2022
Rekonstrukcija ceste Sorica - Podrošt in Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica 3.661.915 realizirano
Ureditev regionalne ceste Rudno–Češnjica od km 0,950 do km 1,600 2.663.620 1.03.2023
Kolesarska povezava Železniki–Selca 1.664.735 2022
Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti Davča-Novaki in cesti Novaki-Cerkno 1.093.677 2022
Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na državni cesti Kropa – Rudno od km 8,953 do km 9,116 897.060 2022
Sanacija plazu in padajočih kamnitih blokov v Železnikih 640.000 realizirano
Izgradnja dodatnih prostorov v Osnovni šoli Železniki 624.000 2022
Ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča v naselju Rudno 113.674 realizirano
Energetska sanacija Krekove koče na Ratitovcu 76.791 31.12.2022
Obnova spomenika žrtvam v Dolenji vasi 29.810 2021-2022
Obnova v poplavah 2007 poškodovanih cerkvenih klopi v župniji Železniki 4.700 2021-2022
Obnova križa z razpelom ob župnijski cerkvi v Železnikih 1.900 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Energetska sanacija Krekove koče na Ratitovcu 4.500.000
Kolesarska povezava Železniki-Selca 1.029.390
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Vzpostavitev laboratorija za preskušanje mask 300.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Vzpostavitev proizvodnje OXI-MED 241.520
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj postopkov za ovrednotenje in preskušanje zaščitnih in medicinskih mask 199.058
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 122.786
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.