Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Navezovalna cesta Zavrč - Formin na hitro cesto Hajdina - Ormož 20 milijonov v pripravi
Cesta Borl - mejni prehod: preplastitev, ureditev postajališča, območja za kolesarje in hodnikov 6.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti Spuhlja – Zavrč 682.570 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 (sanacija plazu Turški vrh, Drenovec) 269.386 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav november 2019 (sanacija plazu Drenovec) 231.754 realizirano
Vzdrževalna dela na Turškem potoku 150.000 2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.