Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Ureditev prostorov za Upravno enoto Vrhnika in za arhiv Upravne enote Ljubljana v objektih stare vojašnice na Vrhniki 4.700.000 realizirano
Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju 4.126.451 realizirano
Gradnja nove enote Doma upokojencev Vrhnika na Stari Vrhniki 2.489.784 30.06.2023
Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (SKLOP 2) 2.356.874 4.02.2023
Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Vrhnika (FAZA 1) in Občina Horjul (FAZA 1 in 2)
1.600.000 2023
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva v Domu starejših občanov Vrhnika 1.540.000 december 2022
Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop S1) 1.334.183 realizirano
Nadomestna gradnja dveh mostov na: most čez Podlipščico in most čez Lahovko 805.818 realizirano
Prizidava osnovne šole Ivana Cankarja 496.000 realizirano
Sanacija stavbe Okrajnega sodišča na Vrhniki 200.000 2023-2024
Arheološke točke na Vrhniki-Po sledeh preteklosti 57.931 31.12.2022
Cankarjeva Knjižnica Vrhnika (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 56.600 2020–2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Barjansko kolesarsko omrežje: Občina Vrhnika - 1. faza 1.280.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Laserski stimulator za odpravo posledic intenzivnega zdravljenja obolelih s COVID-19 300.000
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.336
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 80.949

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.