Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop 6.216.922 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Sanacija plazu na javni poti Raposija, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 370.000 31.10.2022
Ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko 107.000 2023
Rekonstrukcija ceste Šentrupert-Ločica od km 6,990 do km 7,170 z dograditvijo hodnika za pešce 81.228 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2019 56.365 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami 2018 27.310 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vzdrževanje Kulturnega doma Vransko - Zamenjava odrskih zaves 5.255 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.