Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 11,1 milijona 31.12.2023
Gradnja vrtca Frankolovo 2.868.593 realizirano
Ureditev ceste skozi Šmarjeto pri Celju od km 4,610 do km 5,606 2.654.868 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija 2018 185.055 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 169.779 realizirano
Sanacija plazu Male zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 115.534 realizirano
Projekt Skozi učni vrt do podjetniških idej 59.455 31.12.2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami 2019 42.001 realizirano
Obnova slamnate strehe in vzdrževalnih del na "Borkovi domačiji, kašči" v Občini Vojnik 7.713 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 4.717.364
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.833
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.940

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.