Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop 14,6 milijona 31.12.2023
Večnamenska športna dvorana Vodice 7.000.000 2024
Obvoznica Vodice 6.950.127 2023
Cestna in komunalna infrastruktura Skaručna ( državna cesta, podpisan sporazum, v pripravi izvedba razpisa DRSI za izbor izvajalca gradnje 1,3 km, 2023 -2024) 5.608.488 v pripravi
Preplastitev državne ceste Hraše (Medvode) - Zapoge (Vodice) in ureditev hodnika za pešce 1.546.588 v pripravi
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.