Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20,6 milijona realizirano
Novogradnja uporabnih in športnih površin za osnovno šolo in vrtec Turjak 3.350.000 2021-2024
Izvedba pločnika na cesti Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635 154.009 realizirano
Preplastitev ceste Škofljica – Rašica, od km 11.330 do km 12.075 94.949 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji v Občina Velike Lašče 10.677 2021-2022
Projekt Božič z Okusom 7.056 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 57.512

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.