Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci 1.262.901 v pripravi
Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudin 944.043 realizirano
Dom Velika Polana - koncesija za 16 dodatnih postelj realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudina 696.750
Kolesarska steza Lendava-Velika Polana-Črenšovci 607.696
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 61.938

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.