Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava 477.030 2022
Izgradnja infrastrukture v Gospodarski coni Turnišče 419.549 31.12.2023
Rekonstrukcija in dozidava objekta za vrtec Turnišče 309.000 realizirano
Izgradnja kolesarske poti ob cesti Renkovci-Črenšovci od km 0,120 do km 0,605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0,615 do km 0,780 150.364 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Projekt Gospodarska cona Turnišče 225.473

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.