Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Mala barja 1.968.133 realizirano
Ojačitev vozišča, cesta Trzin - Črnuče in odseka 0795 Trzin - Črnuče 1.018.430 realizirano
Projekt Center modrosti in vitalnosti - vzpostavitev prostora za starejše ter vsebin za varno in zdravo staranje 70.906 31.12.2023
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Nakup avtomatizirane polnilne linije za potrebe proizvodnje razkužilnih in dezinfekcijskih sredstev za preprečevanje okužb s COVID-19 498.120
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 92.706
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 35.806

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.