Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču 11,2 milijona 2022-2024
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič 10,5 milijona 31.12.2023
Sofinanciranje izgradnje in opremljanje sodobnega poslovno-proizvodnega objekta, Intec MKD - Projekt investicija Loka 6.107.512 2022
Obnova občinske infrastrukture Dovžanova soteska-Jelendol zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 2.290.000 realizirano
Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Tržič, Kamnik in Preddvor 1.942.006 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Rekonstrukcija mansarde doma starejših občanov Tržič 900.000 september 2022
Izgradnja enote za začasne namestitve v Domu starejših občanov Tržič 884.500 december 2022
Energetska obnova doma pod Storžičem 375.322 31.12.2022
Energetska obnova Koče na Dobrči 279.529 31.12.2022
Ureditev pločnika Goriče - Golnik ob državni cesti Tržič - Kokrica - Faza 2b 203.958 realizirano
Preplastitev ceste Bistrica (Tržič) - Zvirče od km 2,880 do km 3,280 97.421 realizirano
Konservatorsko restavratorski posegi na glavnem oltarju cerkve sv. Križa v Križah 38.220 2021-2022
Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja (nakup knjižničnega gradiva) 37.232 2020–2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Sanacija zvonika v župniji Križe 6.348 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tržič 5.040 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save 2.463.609
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 689.654
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 383.401
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Obnova doma pod Storžičem 209.021
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.870
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Energetska sanacija Koče na Dobrči pogodba v pripravi (skupno 4.500.000 evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.