Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36,2 milijona 31.12.2023
Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–Gederovci
(Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
9.513.798 19.12.2022
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Rekonstrukcija ceste Petanjci-Tišina skozi Tišino 3.249.711 realizirano
Novogradnja in posodobitev na kmetiji Alojza Varga; upravičenec: Varga Alojz 480.881 30.06.2023
Projekt gradnje vadbenega centra Petanci 73.000 31.03.2023
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.