Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske Gorice: Jarenina - Lenart – Zg. Senarska 7.304.996 2023
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas 4.345.703 2023
Novi nizkoenergetski vrtec Sveta Trojica 2.000.000 2023-2024
Preplastitev vozišča na cesti Sv. Jurij ob Ščavnici-Cerkvenjak, od km 2,611 do 5,050 921.422 2022
Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji objekta MB0152 na R1-229/1286 na km 16,350 460.188 realizirano
Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na cesti Rogoznica-Senarska 307.723 realizirano
Sanacija plazu 'Brengova' na cest Sveta Trojica – Cogetinci – Spodnji Ivanjci 301.053 realizirano
Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med Lenart - Gornja Radgona in Lenart - Sv. Trojica 274.714 realizirano
Obnova baročnega stopnišča in opornih zidov - cerkev in samostan sv. Trojica frančiškanskega samostana v Slovenskih Goricah 93.000 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 147.897

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.