Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 26,6 milijona realizirano
Vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti v okviru Dogovora za razvoj regij 614.082 oktober 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Škocjan 134.800 30.09.2023
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Projekt vzpostavitve ustreznih pogojev za nastanitev ranljivih skupin v dveh nastanitvenih enotah, ki bosta omogočali dvema osebama z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bivanje in integracijo v skupnost 280.000
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.450
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.