Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave - I. faza 7.828.021 31.12.2023
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 2.900.000 30.06.2022
Gradnja potniškega perona na železniški postaji Vrtojba 235.268 2023-2024
Dom Vrtojba - koncesija za 150 postelj 1.10.2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave, Bele in Vrtojbice 6.617.718
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 194.267
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 49.781

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.