Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave - I. faza 7.828.021 31.12.2023
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 2.900.000 30.06.2022
Gradnja potniškega perona na železniški postaji Vrtojba 235.268 2023-2024
Dom Vrtojba - koncesija za 150 postelj 1.10.2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave, Bele in Vrtojbice 6.617.718
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 194.267
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 49.781

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.