Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Rečica ob Savinji 678.590 30.09.2023
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija in avgusta 2020 327.199 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija 2018 296.455 realizirano
Rekonstrukcija ceste Radmirje - Mozirje, 1. faza ureditev območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici 244.057 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije 547.218
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 74.007

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.