Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 34 milijonov 31.12.2024
Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) 6.294.359 30.08.2022
Gradnja centra starejših KO-RA, enota Ravne na Koroškem 6.008.976 30.06.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Novogradnja vrtca 3.273.000 2021-2024
Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška - MPIK 3 1.571.750 realizirano
Vzpostavitev Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA 1.434.000 december 2022
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.409.716 2023
Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019-2022 1.102.890 realizirano
Koroška osrednja knjižnica Dr. Franca Sušnika (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 392.727 2020–2021
Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti Kotlje – Slovenj Gradec 287.323 realizirano
Energetska sanacija koče Dom na Uršlji gori 152.754 31.12.2022
Sanacija plazu Pandev, Toslti vrh, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 140.000 31.10.2022
Sanacija plazu Strojna 139.439 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 117.542 realizirano
Ureditev muzeja v skednju ob Prežihovi bajti v Občini Ravne na Koroškem 116.033 2021-2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 77.665 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.127.773
Projekt navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne na Koroškem 1.066.520
Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3 882.282
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 739.304
Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019-2022 597.404
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.