Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje investicije »Razvoj in proizvodnja nove generacije malih gospodinjskih aparatov Hardware+« podjetja BSH Hišni aparati Nazarje d.o.o. 39 milijonov 29. 2. 2024
Sofinanciranje razvoja in proizvodnje nove generacije malih gospodinjskih aparatov Hardware+, BSH 7.693.000 29.02.2024
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav novembra 2019 165.482 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Nazarje 114.900 30.09.2023
Vrednost vseh projektov 50,1 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.998

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.