Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje investicije »Razvoj in proizvodnja nove generacije malih gospodinjskih aparatov Hardware+« podjetja BSH Hišni aparati Nazarje d.o.o. 39,2 milijona 29. 2. 2024
Sofinanciranje razvoja in proizvodnje nove generacije malih gospodinjskih aparatov Hardware+, BSH 39,2 milijona 29.02.2024
Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina 286.950 30.06.2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav novembra 2019 165.482 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Nazarje 114.900 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.998

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.