Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 4. sklop 1.109.575 31.12.2023
Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-Naklo-Zadraga« 311.063 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 2019 163.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 2.982.836

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-Naklo-Zadraga« 248.851

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.