Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 4. sklop 3.044.818 31.12.2023
Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-Naklo-Zadraga« 379.498 2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-Naklo-Zadraga« 248.851

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.