Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36,2 milijona 31.12.2023
Prenova matične enote Doma starejših Rakičan 12,3 milijona 30.06.2023
Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–Gederovci
(Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
9.513.798 19.12.2022
Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 v Splošni Bolnišnici Murska Sobota 8.988.260 december 2022
Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota 5.957.714 2021-2023
Prenova mestnega središča - 1. faza 5.551.665 realizirano
Projekt Vrata v Pomurje - Regijski promocijski center 4.724.766 realizirano
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Rekonstrukcija in dozidava stavbe Muralist za Pokrajinski arhiv Maribor – Enota za Prekmurje 3.928.447 v pripravi
Ureditev odseka za dializo v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.988.317 december 2022
Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza 2.960.524 2022
Obnova in razširitev internega oddelka v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.486.970 31.12.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Soboško jezero - ureditev južnega dela 1.576.461 realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Murska Sobota 1.398.413 realizirano
Rekonstrukcija objekta Doma starejših občanov Rakičan v Murski Soboti za zagotavljanje začasnih namestitev 1.358.000 december 2022
Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze 1.351.284 31.12.2022
Urejanje kolesarskih povezav - 2. faza 1.336.280 2023
Sanacija ravne strehe Ekonomske srednje šole Murska Sobota - reklamacija v času garancijske dobe z leasingodajalcem Monetic. 1.147.916 2021-2022
Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 704.362 30.05.2025
Bivalne skupnosti za ranljive skupine 517.151 realizirano
Sanacija kleti na Policijski postaji in PPP Murska Sobota 480.000 realizirano
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 471.726 2020–2021
Sanacija fasade Policijske uprave Murska Sobota 433.000 21.10.2022
Dograditev učilnic na Osnovni šoli IV. Murska Sobota 393.000 2023
Rekonstrukcija kolesarske poti Murska Sobota - Rakičan - 1. faza 276.850 v pripravi
Projekt Začuti UTRIP območja LAS Goričko 254.549 31.10.2022
Sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni stavbi Murska Sobota 153.000 2021-2022
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 150.771 1.12.2023
Okoljski kažipot po Goričkem 40.092 15.06.2023
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota - vzdrževanja in obnova v Občini Murska Sobota 27.188 realizirano
Prenova fasadnih elementov na Kantorjevi hiši 11.914 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Projekt Nouvi zakon v sodobni prekmurščini 6.500 2021
Dom starejših Murska Sobota - koncesija za 120 postelj 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 12 milijonov
COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota 5.015.000
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri 3.635.921
Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza 1.263.428
Severno obrtno industrijska cona ureditev območja II. in delno III. faze in sicer zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severno-obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti 799.824
Projekt "Podjetno nad izzive v Pomurju - PONI Pomurje" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 639.600
Urejanje kolesarskih povezav ma Kroški ulici in na Ulici arhitekta Novaka 601.037
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: CNC - COVID 299.600
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Nova generacija aparatov za kisikoterapijo - COVID 113.487
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.636
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 27.918
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 20.000
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupno 5.000.000 evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.