Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje - Občina Mozirje 4.212.081 31.12.2022
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje (odsek Šoštanj-Mozirje) 3.420.771 2023
Razširitev Osnovne šole Mozirje 1.639.000 2022-2023
Razširitev vrtca Mozirje 1.568.000 2022-2023
Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek Velenje - Dobrna in odsek Velenje - Mozirje 1.040.574 2023
Obnova Planinskega doma Mozirska koča 971.486 31.12.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Mozirje 897.875 30.09.2023
Ureditev krožnega križišča Soteska 484.094 realizirano
Izgradnja krožišča na križanju Radmirje – Mozirje in Savinjsko cesto 353.171 realizirano
Obnova pogorelega Fischaufovega doma na Okrešlju 325.445 31.12.2022
Sanacija plazu Dolsuha zaradi neurja s poplavami julija 2020 261.291 realizirano
Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti Gorenje - Soteska 226.593 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija in novembra 2019 170.744 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami junija in julija 2020 148.868 realizirano
Osrednja knjižnica Mozirje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 54.445 2020–2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje 2.736.617
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje 1.816.068
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Dobrna (Vinska Gora)-Velenje 832.459
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.