Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje (odsek Šoštanj-Mozirje) 3.420.771 v pripravi
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje 2.270.085 31. 12. 2022
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Razširitev OŠ Mozirje 1.639.000 2022-2023
Razširitev vrtca Mozirje 1.568.000 2022-2023
Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek G14 Velenje - Dobrna in odsek R24-R25 Velenje - Mozirje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti, odsek Velenje - Dobrna 1.040.574 v pripravi
Obnova Planinskega doma Mozirska koča 971.486 31.12.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Mozirje 897.875 30. 9. 2023
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Ureditev krožnega križišča Soteska 484.094 realizirano
Izgradnja krožišča na križanju cest R1-225/1248 Radmirje – Mozirje v km 10.320 in Savinjsko cesto 353.171 realizirano
Neurje s poplavami 2020 - 29.-30.julij 2020, plaz Dolsuha, sanacija plazu 261.291 realizirano
Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti R3-695/1458 Gorenje - Soteska od km 1,580 do km 1,650 226.593 realizirano
Poplave nov. 2019, plaz na občinski infrastrukturi, sanacija plazu 108.671 realizirano
Neurje s poplavami 2020 - 29.-30.julij 2020, odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 67.542 realizirano
Neurje s poplavami 2019 - 22.junij 2019, plaz na občinski infrastrukturi, sanacija plazu 62.073 realizirano
Neurje s poplavami 2019 - 22.junij 2019, odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 44.326 realizirano
Neurje s poplavami 2019 - 7.julij 2019, odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 37.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 16,6 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje 2.736.617
Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje 1.816.068
Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje, odsek Dobrna (Vinska Gora)-Velenje 832.459
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999
Vrednost vseh projektov 5.395.143

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.