Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Moravske Toplice

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 25,7 milijona 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.781.153 31.12.2021
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Agromelioracija na komasacijskem območju v občini Moravske Toplice - Območje Martjanci - Noršinci 1.183.827 realizirano
Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah 898.604 realizirano
Rekonstrukcija Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci 858.000 2021-2022
Preplastitev regionalne ceste Martjanci - Sebeborci od km 0,680 do 1,620 in od 2,290 do km 3,167 773.994 realizirano
Naložba v nakup opreme v hlev za goveje pitance in kmetijsko mehanizacijo; upravičenec: Agro Cigüt, kmetijstvo, storitve in trgovina, d.o.o. 473.813 30.06.2023
DigiKul - digitalno inoviranje kulturne dediščine Moravske Toplice 286.950 2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350 realizirano
Pozabljeni resursi - zmanjšanje količine odpadkov v okolju 168.319 31.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Mura 44.950 realizirano
Zamenjava dotrajane slamnate strehe in dokončna ureditev kulturnega spomenika - Lončarska vas Filovci 18.328 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Mura 2.500 realizirano
Vrednost vseh projektov 34,1 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.