Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo 15,7 milijona 2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Vizija Pohorje 2020 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju 2.182.742 30.06.2023
Energetska sanacija objekta Grmovškov dom na Kopah 988.359 31.12.2022
Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč Dovže, na državni cesti Slovenj Gradec-Zg. Dolič, odsek 1259, km 6.990do km 7.318 639.680 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav november 2019 439.910 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija, julija in novembra 2019 396.938 realizirano
Preureditev prostorov za vrtec Slovenj Gradec 378.000 2022-2023
Sanacija plazu na lokalni cesti Mislinja - Dovže zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 334.243 realizirano
Kulturni hram Mislinja- rekonstrukcija poslovnega objekta in vzpostavitev knjižnice 183.653 31.12.2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2019 159.579 realizirano
Sanacija plazu »Movže« na cesti Slovenj Gradec - Gornji Dolič 149.640 realizirano
Investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu Šentilj 47.600 realizirano
Sanacija obzidja sv. Vid v Završah 37.523 2021-2022
Obnova in zaščita historične fasade cerkev sv. Ahaca v Šentilju pod Turjakom 37.318 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Mislinja 5.104 realizirano
Dom starejših Mislinja - koncesija za 150 postelj 15.12.2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in Mislinjo 3.374.934

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.