Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje nove linije za polnjenje v steklenice in pločevinke, Dana d.o.o. 5.430.465 2021
Gradnja novega vrtca Mirna 2.689.000 2023-2024
Naložba v ureditev kmetijskih objektov; upravičenec: Presad , d.o.o. 376.964 30.06.2023
Rekonstrukcija regionalne ceste Tihaboj - Mirna od km 10,000 do km 10,240 177.182 2022
Ureditev površin za pešce ob cesti R1-215/1162 skozi Mirno 92.464 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.