Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Gradnja novega vrtca Mirna 2.689.000 2023-2024
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save (popl. 2016, avg. 2019) za leto 2021 395.000 realizirano
Naložba v ureditev kmetijskih objektov; upravičenec: Presad, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d.o.o. 376.964 30. 6. 2023
Ureditev površin za pešce ob R1-215/1162 skozi Mirno 92.464 realizirano
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - spodnja Sava 26.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 3.579.428

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.