Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine 2.300.000 1.02.2022
Energetska prenova objekta FURS Novo Mestu na naslovu Kandijska cesta 21 1.400.000 30.06.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save (popl. 2016, avg. 2019) za leto 2021 395.000 realizirano
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 127.600 30.09.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - spodnja Sava 26.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 4.248.600

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.975

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.