Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica (DPN) 654,7 milijona 2028-2031
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših občanov Metlika 2.312.877 30.06.2023
Ureditev ceste Metlika-Podzemelj, od km 2,670 do km 4,140 in izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča od km 2,670 do km 2,950 v naselju Primostek 1.640.363 2022
Rekonstrukcija mansarde za ureditev enote za demenco DSO Metlika 1.580.553 31.10.2022
Preplastitev in sanacija vozišča na cesti Novo mesto (Revoz)-Metlika 1.127.852 realizirano
Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika 952.294 12.10.2023
Prizidek k osnovni šoli Podzemelj 715.000 2022-2023
Rekonstrukcija vozišča na cesti Štrekljevec-Jugorje 155.283 realizirano
Ljudska knjižnica Metlika (nakup knjižničnega gradiva) 23.983 2020–2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Dokončanje obnove notranjosti v cerkvi lurške Matere Božje v župniji Metlika 8.000 2021-2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 354.537
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe
81.038
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 29.992

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.