Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš 4.313.000 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Veliki namakalni sistem KIS - Jablje 1; upravičenec: Kmetijski inštitut Slovenije. 780.600 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 7.987.950

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana 2.485.327
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, Dizajnirana masivna mozničena lesena stena na bazi listavcev 289.806
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021, Izdelava sistema za ocenjevanje spletne vsebine in ločevanje 37.800
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih, JPTT20-COVID19 7.998
Vrednost vseh projektov 2.820.931

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.