Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče 2.227.448 2022
Preplastitev državne ceste Hraše (Medvode) - Zapoge (Vodice) in ureditev hodnika za pešce 1.546.588 v pripravi
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka 1.216.000 2021-2022
Naložba v postavitev rastlinjaka s hidroponiko, namakalnega sistema, trajnih nasadov in mehanizacije; upravičenec: GSI GREEN, svetovanje in inženiring d.o.o. 999.989 30.06.2023
Agromelioracija na komasacijskem območju Smlednik 864.944 30.05.2025
Krožno križišče Smlednik na cesti Zbilje-Vodice 624.000 2022
Obnova Kulturnega doma Medvode 251.496 realizirano
Preplastitev ceste Medvode-Zbilje, od km 0,100 do km 1.166 96.485 realizirano
Statična protipotresna zaščita cerkve sv. Marjete - Medvode v Župnija Preska 48.030 2021-2022
Obnova fasade Cesta Komandanta Staneta 16, 18 v Medvodah 44.115 2021-2022
Knjižnica Medvode (nakup knjižničnega gradiva) 37.771 2020–2021
Obnova kašče na domačiji Pr' Lenart 2.596 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče 1.461.486
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Ultra hitra proizvodnja procesne opreme za proizvodnjo cepiv proti COVID-19 422.443
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 294.927
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 101.509
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 16.705
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.996

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.