Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka 1.216.000 2021-2022
Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče 1.140.491 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Naložba v postavitev rastlinjaka s hidroponiko, namakalnega sistema, trajnih nasadov in mehanizacije; upravičenec: GSI GREEN, svetovanje in inženiring d.o.o. 999.989 30.06.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Krožno križišče Smlednik na cesti Zbilje-Vodice 624.000 2022
Obnova Kulturnega doma Medvode 251.496 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 2019 163.000 realizirano
Preplastitev ceste Medvode-Zbilje, od km 0,100 do km 1.166 96.485 realizirano
Statična protipotresna zaščita cerkve sv. Marjete - Medvode v Župnija Preska 48.030 2021-2022
Obnova fasade Cesta Komandanta Staneta 16, 18 v Medvodah 44.115 2021-2022
Obnova kašče na domačiji Pr' Lenart 2.596 2021-2022
Vrednost vseh projektov 8.879.750

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče 1.461.486
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Ultra hitra proizvodnja procesne opreme za proizvodnjo cepiv proti COVID-19 422.443
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 294.927
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 101.509
COVID19 - Javni razpis za izbor operacije "Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo" 16.705
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.996
Vrednost vseh projektov 2.307.065

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.