Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti Spuhlja – Zavrč 682.570 realizirano
Ureditev obrtne cone - IV. Faza 600.000 31.12.2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Vrednost vseh projektov 5.675.170

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Izgradnja infrastrukture v razširitev obstoječe obrtne cone Novi Jork v Občini Markovci 258.750
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 171.124
Vrednost vseh projektov 429.874

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.