Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica 3.492.273 2023
Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti Spuhlja – Zavrč 682.570 realizirano
Ureditev obrtne cone - IV. Faza 600.000 realizirano
Gradnja hitre ceste Ptuj - Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja
Rekonstrukcija korantove maske iz prve polovice 20. stoletja 3.939 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja infrastrukture v razširitev obstoječe obrtne cone Novi Jork v Občini Markovci 258.750
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 171.124

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.