Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Mestni občini Maribor

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj 286,7 milijona 2018-2023
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Celovita prenova vojašnice generala Maistra v Mariboru 73,2 milijona 2024-2026
UKC Maribor- širitev onkološke dejavnosti 56,6 milijona 2025
Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor, novogradnja 13.350 m2 in 57 postelj 54,7 milijona september 2025
Študentski domovi Univerze v Mariboru - odplačevanje leasinga 20,9 milijona 30.12.2022
Nakup ali novogradnja objekta Policijske uprave Maribor in policijske postaje I Maribor 20 milijonov 2021-2024
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor - DRR 13,4 milijona 31.12.2023
Rekonstrukcija in energetska sanacija objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor 12,9 milijona 2021-2022
Center Rotovž – knjižnica, galerija, artkino 12,7 milijona 2021–2022
Novogradnja Cesta Proletarskih brigad - Limbuška: 1. etapa - gradbena dela 11,5 milijona v gradnji
Nakup medicinske opreme za UKC Maribor 11,4 milijona realizirano
Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice UKC Maribor 8.935.967 december 2023
Ureditev nabrežja Drave - Lent 8.913.259 31.8.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti 6.051.561 realizirano
Preureditev prostorov in obnovo stavbe v Mariboru, Trg Leona Štuklja 10 za potrebe pravosodnih organov v Mariboru 5.500.000 2023-2024
Požarno varnostne sanacije v UKC Maribor 5.284.594 oktober 2022
Obnova depandanse in telovadnice Študentskega doma Tyrševa 1 Univerze v Mariboru 4.600.898 31.12.2023
Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru), Faza 2: Prenova objekta ŠD1 4.581.723 1.05.2022
Projekt izgradnje brvi Lent-Tabor 4.462.335 31.10.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Energetska prenova objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5 4.100.000 december 2022
Obnova obstoječih prostorov Študentskega doma 15 Univerze v Mariboru 4.000.313 31.12.2023
Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 3.965.723 marec 2023
Sofinanciranje obnove kuhinje in pralnice v domu starejših občanov Danice Vogrinec 3.710.000 realizirano
Energetska sanacija stavbe Medicinsko funkcionalnega trakta UKC Maribor 3.705.268 julij 2022
Obnova promenade v Mestnem parku 3.620.012 31.8.2022
Ureditev telovadnice Osnovne šole Franceta Prešerna 3.169.000 2022-2023
UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza 3.001.200 1.12.2023
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 2.638.236 31.12.2023
Energetska sanacija NLZOH, Maribor 2.396.649 december 2022
Kolesarska pot Kungota-Maribor 2.360.950 2023
Preureditev pritličja Doma starejših občanov Tezno 2.266.512 31.12.2022
Celovita energetska obnova javnega objekta Prometna šola Maribor 2.246.444 2022-2023
Preureditev poslovnih prostorov v Mariboru, Trg Leona Štuklja 12 2.000.000 31.12.2023
Ureditev kolesarske infrastrukture 1.639.152 realizirano
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC)
1.572.119 31.12.2022
Gradnja prizidka za potrebe učilnic v enoti ZUDV Dornava v Mariboru 1.551.431 30.06.2023
Ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske glasbene, baletne in plesne dediščine v Slovenskem narodnem gledališču Maribor 1.500.000 2021-2027
Ureditev ceste v poslovni coni Pobrežje 1.357.913 31.12.2022
Obnova vozišča na cesti Ruta – MB(Koroški most) 1.238.482 realizirano
Prenova kuhinje DD Lizike Jančar MB 1.118.136 2022
Rekonstrukcija prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo na Pediatrični kliniki UKC Maribor 896.963 realizirano
Projekt enota za zagotavljanje začasnih namestitev v Domu starejših občanov Tezno 775.500 december 2022
Zamenjava fasadnega stavbnega pohištva na sodni stavbi v Mariboru 773.000 realizirano
MSE INMOBIL Selnica ob Dravi 749.080 2022
Mariborska knjižnica (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 675.741 2020–2021
Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v MOMB) 674.638 realizirano
Obnova Skate parka 629.051 realizirano
Sanacija vodovoda in dotrajanih sanitarij na Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru. 566.000 realizirano
Adaptacija prostorov v Mariboru, ki so v uporabi MGRT in SVRK 500.000 31.12.2022
Novogradnja objekta za predelavo grozdja, ter skladiščenje, degustacijo in prodajo vina 437.626 30.06.2023
Projekt Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno (dograditev EPC)
400.000 realizirano
Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto 370.207 realizirano
Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti 329.920 realizirano
Nujna sanacija strehe objekta na naslovu Trg Leona Štuklja 10, Maribor 310.000 2022
Ureditev križišča »Melje« na državni cesti Meljska cesta 299.774 realizirano
Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - Pohorje. 286.950 2021
Sofinanciranje razvoja in promocije integralnega turističnega produkta Drava splash 285.500 realizirano
Izgradnja otoka za umirjanje prometa na državni cesti Maribor-Ptuj, odsek 1292 Maribor-Dvorjane, od km 4,762 do km 4,980 265.273 2022
Prenova prostorov laboratorijev Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru 233.297 realizirano
Mala sončna elektrarna MARIFARM 216.800 2022
Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic 205.638 realizirano
Vzdrževalna dela na gradu Fala 191.954 2021-2022
Obnova sanitarij Srednje šole za trženje in dizajn Maribor 173.922 realizirano
Vzdrževalna dela na gradu Frajštajn (Freistein) - dvorec Spodnja Polskava 142.515 2021-2022
Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu v Mariboru 141.499 2021-2022
Statična sanacija stabilnosti stropne konstrukcije nad Viteško dvorano in obnova vzhodne fasade na Mariborskem gradu 123.026 2021-2022
Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga 111.554 2021-2022
Sanacija zunanjega ometa in stavbnega pohištva na Domačiji Grušova 95.129 2022
Postavitev ograje in zapornice na Policijski postaji Maribor II in Postaji prometne policije 92.000 15.07.2022
Sanacija in obnova objekta Vila, Prešernova 31 85.812 2021-2022
PPVSPK Maribor - ureditev prostora za izpust psov na prosto (ograja, hortikulturna ureditev zunanjega prostora) 55.000 2022-2023
Obnova strehe in ostrešja nad cerkveno ladjo in prezbiterijem mariborske stolne cerkve sv. Janeza Krstnika 43.227 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Maribor 35.703 realizirano
Nabava prenosne projekcijske opreme z digitalno kinematografsko reprodukcijo v Mariboru 35.040 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Mariboru (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano
Nujna sanacija podpornih stebrov in podesta historičnega gospodarskega poslopja župnije Sv. Peter pri Mariboru 1.380 2021-2022
Dom starejših Maribor - koncesija za 60 postelj 31.12.2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur– RIUM 23,2 milijona
EU React - Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za mala in srednja podjetja za okrevanje gospodarstva zaradi epidemije COVID-19 15,3 milijona
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - Območje Ptujske Drave 11,4 milijona
COVID19 - Nakup zaščitne opreme 7.224.050
COVID19 - Ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor 6.800.000
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 4.263.934
COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 3.600.000
Projekt "brv Lent-Tabor" 2.608.409
Obnova promenade v Mestnem parku 2.316.808
Ureditev nabrežja Drave - Lent 1.905.652
Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa 1.804.799
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 1.415.073
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova 1.372.490
Energetska sanacija objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5 1.333.609
Projekt "Podjetno nad izzive Podravje - PONI Podravje" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 1.039.350
Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno za razširitev cone 984.048
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor - Stavba B 733.764
Dograditev ceste v Coni Pobrežje in vzpostavitev površin za pešce ter kolesarje 488.665
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Vzpostavitev proizvodnih kapacitet in nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo specializiranega custom made laboratorijskega pohištva in digestorijev namenjenega reševanju izzivov epidemije COVID-19 299.600
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic 280.784
Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno 245.902
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 243.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Nova generacija pripomočka za oddaljeno spremljanje pacientov COVID-19 z Inovativnimi storitvami Telemedicine 200.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj nove serije pralnih mask z antimikrobnim vmesnim filtrom za večjo učinkovitost v boju proti virusu COVID-19 199.970
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Nosljiv senzor za kontinuirano merjenje temperature in razvoj rešitev spremljanja temperaturnih režimov COVID-19 in drugih bolnikov 199.721
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 197.527
Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti 160.370
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 150.298
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 134.148
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2042 83.121

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.