Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Ureditev regionalne ceste Poljčane - Majšperk skozi naselje Pečke 1.116.045 realizirano
Rekonstrukcija objekta Osnovne šole Anice Černejeve Makole 855.000 2021-2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Restavriranje glavnega oltarja in prižnice v cerkvi sv. Andreja v Makolah 40.000 2021-2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2019 23.538 realizirano
Vrednost vseh projektov 10,8 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2033 28.800

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.