Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Ureditev regionalne ceste Poljčane - Majšperk skozi naselje Pečke 1.116.045 realizirano
Rekonstrukcija objekta Osnovne šole Anice Černejeve Makole 855.000 2021-2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Restavriranje glavnega oltarja in prižnice v cerkvi sv. Andreja v Makolah 40.000 2021-2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2019 23.538 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2033 28.800

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.