Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 8.931.123 31.12.2023
Kolesarska povezava Ptuj - Majšperk 8.700.000 projekt v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Ureditev ceste in pločnika Stoperce - Grdina 1.600.000 v pripravi
Ureditev ceste skozi Ptujsko goro 1.100.000 v gradnji
Turistična destinacija Haloze - vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo omogočala razvoj območja, vzpostavitev delovnih mest razvoj samooskrbne verige 177.334 31.12.2021
Vrednost vseh projektov 24,9 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, Unikatno oblikovana dvižna miza iz masivnega lesa višjega cenovnega razreda 222.531
Vrednost vseh projektov 7.367.429

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.